PRISTOP K ZDRUŽENJU ACNA (Automotive Cluster Nord Adriatico)

SIPRO, s sedežem na naslovu Ferrara, Viale IV novembre 9, je z namenom podpore lokalnemu gospodarstvu sprožila pobudo, povezano s področjem avtomobilskih komponent.

Ta pobuda je del strateškega projekta iCON, ki je financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 (www.icon-project.eu).

Cilj projekta je oblikovanje grozdov podjetij, ki delujejo na področju avtomobilskih komponent.

KORISTI ZA PODJETJA

 • - Vključitev v promocijski portal ad hoc
 • - Sodelovanje pri pobudah, namenjenih sklepanju novih stikov med družbami iz Emilije – Romanje, Veneta, Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, ki se ukvarjajo z avtomobilskimi komponentami. (Prva aktivnost je predvidena dne 30. 5. 2013 v muzeju Lamborghini)
 • - Spodbujanje stikov, izmenjave znanj in sodelovanje pri mednarodnih, skupnostnih in domačih projektih z raznimi partnerji in grozdi
 • - Pomoč pri sodelovanju in tehnološki izmenjavi med podjetji, univerzami in raziskovalnimi centri
 • - Nudenje informacij glede sodelovanja na regijskih, državnih in evropskih razpisih za financiranje projektov

STROŠKI

Prijava interesa za sodelovanje pri pobudi za podjetja ne predstavlja nikakršnega stroška.

VRSTA PODJETIJ

Podjetja, ki želijo sodelovati pri pobudi, morajo:

 • a) biti vpisana pri trgovski, industrijski, obrtni in kmetijski zbornici Emilije – Romanje, Veneta ali Furlanije – Julijske krajine;
 • b) delovati kot dobavitelji na področju avtomobilskih komponent (Tier1, Tier2, Tier3);
 • c) soditi v opredelitev MSP

PREDLOŽITEV PRIJAV INTERESA

Zainteresirani subjekti morajo prijave interesa predložiti na priloženem obrazcu, na naslednji način:

 • Navedba zadeve:
  Pristop k združenju ACNA
 • Način pošiljanja:
  po pošti na naslov SIPRO SpA, VIALE IV NOVEMBRE 9, 44121 FERRARA
  po elektronski pošti na naslov silvia.pulvirenti@siproferrara.com

OBDELAVA PODATKOV

odatki, ki jih bo SIPRO pridobila na podlagi tega obvestila, bodo obravnavani v skladu s Kodeksom o varovanju osebnih podatkov, kot izhaja iz odloka D.Lgs. 196/2003.v

Za vse dodatne informacije se zainteresirani subjekti lahko obrnejo na agencijo SIPRO, na telefonsko številko 0532/243484 ali na elektronski naslov silvia.pulvirenti@siproferrara.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *