SIPRO, Deželna agencija za razvoj, je bila ustanovljena s ciljem ukrepanja na celotnem območju province in spodbujanje pobud za spodbujanje proizvodne zmogljivosti s pridobitvijo in urbanizacije industrijskih območij in plovil ter za pripravo študij in raziskav povečati vire ozemlja.

Trenutno je privilegiran sogovornik lokalne oblasti in pokrajine Ferrara za upravljanje programov Skupnosti, kot tudi za načrtovanje posegov, ki jih financira občinski in lokalni ravni.

Danes SIPRO nadaljuje svoje poslanstvo kot odgovornega subjekta ekološko opremljenih proizvodnih področjih, in je tudi zelo aktivna v sodelovanju s partnerji iz vse Evrope v čezmejnih projektov sodelovanja.

To je pravzaprav del projekta Icon (www.icon-project.eu), ki ga je program Slovenija-Italija za sodelovanje 2007-2013, ki je SIPRO, ki oblikovanje grozda ACNA in njegovega portala sredstvi.

logo_sipro